Ponad 30 lat sprawdzonych rozwiązań

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Podczas różnych procesów przemysłowych i komunalnych powstają ścieki, które należy oczyścić. Najczęściej wybiera się rozwiązania najtańsze, o niskich kosztach utrzymania i w małej skali. Zachowanie współczesnych założeń dotyczących ochrony wód i ścieków wymagają wielodyscyplinarnej wiedzy, a dodatkowo umiejętności zaprojektowania procesów takich jak: neutralizacja, odzysk cennych substancji, dezynfekcji i in. Zwykle w tym momencie kończą się możliwości klasycznych projektantów oczyszczalni. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów z dziedziny inżynierii procesowej, mikrobiologii, inżynierii środowiska. Nasi Technolodzy zaplanują i zaprojektują dla Państwa wszystkie niezbędne urządzenia, włączając odpowiedni układ sterowania. Mają więc Państwo możliwość otrzymania od nas pełnej oferty z rozwiązaniem problemu oczyszczania ścieków. Naszym podstawowym kryterium jest zadowolenia Klienta: od pierwszych analiz przez badania laboratoryjne , badania w skali półtechnicznej, aż po finalny projekt oczyszczalni.


Idealnym rozwiązaniem są kontenerowe oczyszczalnie ścieków, które w najkrótszym czasie oczyszczą metodą biologiczną do 3,5 m3/h.


ENVIMAC oferuje Państwu kompleksowe opracowanie projektu.


Nasza lista referencyjna w tej dziedzinie obejmuje m.in.
• przemysł drzewny
• przemysł naftowy
• przemysł papierniczy
• przemysł spożywczy
• Procesy recyklingu i ochrony środowiska
 

Indywidualne podejście
Najwyższa jakość materiałów
Wiedza poparta doświadczeniem