Ponad 30 lat sprawdzonych rozwiązań

Systemy napowietrzania

Nowoczesne systemy natleniania, zapewniające dostarczenie optymalnej ilości tlenu, zmiennym w czasie procesom biologicznym.

 

 

Wśród wielu technik napowietrzania dominującą rolę odgrywa obecnie napowietrzanie drobnopęcherzykowe. Wynika to zarówno z doskonałych parametrów eksploatacyjnych, jak i możliwości dostosowania systemu praktycznie do każdego kształtu zbiornika.


Napowietrzacze ENVICON to produkty o najwyższej jakości, charakteryzujące się trwałością i stałością założonych parametrów. Odpowiadają ostrym wymaganiom wytrzymałościowym, cechują się małymi oporami przepływu i zapewniają wieloletni czas bezawaryjnej pracy przy jednoczesnej niezmienności charakterystyk.


Dyfuzory ENVICON mogą być stosowane m.in.:
• w procesach klasycznego osadu czynnego, nitryfikacji, stabilizacji tlenowej,
• uzupełnianie tlenu w strefach denitryfikacji,
• np. w odtłuszczaczach, piaskownikach przedmuchiwanych,
• w stacjach uzdatniania wody (ozonowanie).


 

Indywidualne podejście
Najwyższa jakość materiałów
Wiedza poparta doświadczeniem