Ponad 30 lat sprawdzonych rozwiązań


Zapraszamy do kontaktu


*
*
*
*Oczyszczanie gazów odlotowych

W efekcie wielu procesów produkcji przemysłowej, a także w wyniku gromadzenia ścieków lub odpadów poprodukcyjnych, powstają substancje szkodliwe lub/i o nieprzyjemnym zapachu, które są emitowane do atmosfery lub podawane do gazu technologicznego. Gaz ten, względnie powietrze odlotowe, muszą być albo wykorzystane w procesie, albo oczyszczone. Najczęściej stosowanymi metodami rozdziału substancji są: rektyfikacja, absorpcja fizyczna i chemiczna, chłodzenie i skraplanie gazów, adsorpcja na stałym złożu (np. na węglu aktywnym), ekstrakcja ciecz – ciecz, względnie biologiczne oczyszczanie gazów w biofiltrach, bioreaktorach i biopłuczkach.

 

Podstawę wszystkich tych procesów stanowi pojedynczy aparat rozdzielający tzw. kolumna, w której przebiegają procesy transportu masy i ciepła oraz reakcje. ENVIMAC projektuje, konstruuje i buduje aparaty dla w. w. technik rozdziału, takich jak: wypełnienia, odkraplacze, dystrybutory cieczy oraz ruszty nośne.
 

Indywidualne podejście
Najwyższa jakość materiałów
Wiedza poparta doświadczeniem