Ponad 30 lat sprawdzonych rozwiązań


Zapraszamy do kontaktu


*
*
*
*Usuwanie odorów

W oczyszczalniach ścieków, zarówno w zbiornikach z osadem podczas procesów odwadniania czy suszenia, jak i w komorach krat oraz przepompowniach, ulatnia się siarkowodór, amoniak oraz szereg organicznych związków siarki i azotu. Powoduje to wzrost stężenia zapachów tych związków, nie tylko na terenie oczyszczalni, lecz również na terenach osiedlowych zamieszkiwanych przez mieszkańców.

 

Przy usuwaniu siarkowodoru i odorów z powietrza odlotowego firma ENVIMAC stosuje własną, sprawdzoną, dwustopniową metodę chemiczno-biologiczną, ewentualnie jedynie chemiczną.


W stopniu chemicznym powietrze zostaje oczyszczone z siarkowodoru do kilku ppm. Pozostały siarkowodór i odory usuwany jest w II stopniu - biofiltrze.

W dwustopniowych instalacjach do chemicznego oczyszczania gazów odlotowych, nie stosuje się stopnia biologicznego, ale oprócz NaOH do podwyższenia pH cieczy stosuje się utleniacz np. H2O2 lub NaOCl.

 

Dzięki systematycznemu postępowi, na wszystkich oczyszczalniach, możemy dzisiaj zebrać główne źródła emisji związków złowonnych (np. H2S) w jedno miejsce i unieszkodliwiać w instalacjach do redukcji zanieczyszczeń. Instalacje te wyraźnie poprawiają jakość powietrza w obrębie oczyszczalni, w związku z czym wpływają pozytywnie także na warunki pracy.
 

Indywidualne podejście
Najwyższa jakość materiałów
Wiedza poparta doświadczeniem