Ponad 30 lat sprawdzonych rozwiązań


Zapraszamy do kontaktu


*
*
*
*Projektowanie i planowanie

Oferujemy
– projekty i konstrukcje kolumn wypełnionych i półkowych
– planowanie, budowę nowych instalacji „pod klucz” do oczyszczania gazów odlotowych,
powietrza odlotowego z pomocą nowoczesnego oprogramowania do projektowania
kolumn rozdzielczych – programy FDPAK, TRAYS, HTUPAK i inne.

 

Ponadto opracowujemy:
• systemy oczyszczania ścieków i gazów odlotowych;
• technologie biologicznego oczyszczania ścieków i gazów odlotowych;
• projekty obiektów i instalacji biologicznego oczyszczania ścieków i gazów odlotowych;
• projekty systemów napowietrzania drobnopęcherzykowego wód i ścieków;
• oprogramowania komputerowe do projektowania kolumn rektyfikacyjnych, absorpcyjnych, desorpcyjnych i ekstrakcyjnych;
• wnioski dla wytwarzających odpady niezbędne do wydania zezwolenia lub uzgodnienia, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 93, poz. 592);
• wnioski dla odbiorców odpadów niebezpiecznych niezbędne do wydania zezwolenia na usuwanie tych odpadów, o którym mowa w w art.11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 93, poz. 592).
 

Indywidualne podejście
Najwyższa jakość materiałów
Wiedza poparta doświadczeniem